Centrum usług wspólnych
Radwanice

Misją CUW jest rzetelne, sprawne i fachowe świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych oraz wspieranie tych jednostek w procesie optymalizacji finansowej.

Centrum Usług Wspólnych Radwanice jest samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

CUW Radwanice rozpoczęło swoją działalność z dniem 01 stycznia 2021r. na podstawie Uchwały nr XIX/134/20 Rady Gminy Radwanice z dnia 27 sierpnia2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Radwanice  i nadania jej statutu.                       

O nas - CUW

Przedmiotem działalności CUW jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek obsługiwanych  w zakresie:

 • rachunkowości i sprawozdawczości,
 • obsługi finansowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • wsparcia w zakresie administracji,
 • obsługi organizacyjnej i porządkowej .

Jednostki obsługiwane przez CUW Radwanice

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach;
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach;
 3. Szkoła Podstawowa w Buczynie;
 4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach;
 5. Urząd Gminy w Radwanicach w zakresie obsługi porządkowej;
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach w zakresie obsługi porządkowej.

Misją CUW jest rzetelne, sprawne i fachowe świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych oraz wspieranie tych jednostek w procesie optymalizacji finansowej.

Dane kontaktowe

Centrum Usług Wspólnych Radwanice

ul.Szkolna 14
59-160 Radwanice

tel.768311426
sekretariat@cuw.radwanice.pl

NIP 5020120939
REGON 387155180
Ochrona danych osobowych

RODOInformacje